Torntork

Vi erbjuder GSI´s torntorkar med kapaciteter från 30-360 ton/timme.

GSI's Torntorkar är de mest energieffektiva kontinuerligatorkarna på marknaden.

 

 Med en värme energiförbrukning ner till **0,70 kW/kg H₂O bort torkat.

 

IMG 0707

Löderups Lokalförening's G1200 

 

Torntorkens höga effektivitet kommer från att all värme finns innanför den om slutande spannmålen.

Dessutom är dom vaccumkylda vilket leder till den absolut högsta återvinningsgrad som är möjlig.

All luft som ska in till torkens värmedel går genom den vaccum kylda kylzonen.

Detta förfarande gör också att torntorkarna har betydligt bättre kyl effekt, på varan som lämnar torken, än andra tork typer.

 

 

 

De olika modellerna från minsta G1200 till största G10000

G1200, G1500, G1800, G2000, G2400, G2500, G3000, G3500, G4000, G4718, G5000, G6000, G7000, G10000

 

  

 

 Energieffektiviteten hos GSI Torntorkar

Vid 75%RF och 15grader ute temperatur. 85 graders varmluftstemperatur torkas vete från 20% till 14%

G1200 ca 28 ton/t,  G10000 ca 240 ton/t, med ca **0,70 kW/kg H₂O bort torkat.

 

 Vid 75%RF och 15grader ute temperatur. 85 graders varmluftstemperatur torkas vete från 18% till 14%

G1200 ca 38 ton/t,  G10000 ca 320 ton/t, med ca *0,75 kW/kg H₂O bort torkat

 

Vid 75%RF och 15grader ute temperatur. 85 graders varmluftstemperatur torkas vete från 16% till 14%

G1200 ca 60 ton/t,  G10000 ca 500 ton/t, med ca **0,85 kW/kg H₂O bort torkat

 

 

Som jämförelse kan nämnas att de absolut bästa kontinuerliga balktorkarna med full återvinning kan som bäst komma ner till *1,05 kW/kg H₂O bort torkat, med 20% ingåendevattenhalt. Detta är i parritet med vad GSI Mobiltorkar presterar utan återvinning, som då ligger på *1,05 kW/kg H₂O bort torkat, med 20% ingåendevattenhalt.

 

 

 

*Uppmätta värden vid energianalyser

**Beräknade värden