Kostnadseffektiv spannmålstorkning

 

startsida

 

Den mest kostnads och energieffektivaste spannmålstorkningen får man genom att använda Torksilo med NMC styrning, med denna lösning kan vi idag torka med en kostnad på under 1/3 del av vad det kostar att torka med en återvinningstork.

Vi kan i princip halvera torkningskostnaden för de som redan har torksilos och vid gynnsamma förhållanden minska den mycket mer.

NMC styrning utnyttjar den energi som finns tillgänglig på effektivast möjligt sätt.

 


Trådlös övervakning med Webstech

Flera sensorer

 

Vi är återförsäljare för Webstech i Sverige (tidigare Seenseed).

Med Webstech har man möjligheten att trådlöst övervaka den lagrade biomassan. All biomassa från Spannmål, Potatis, Lök, Betor till Träflis. Sensorerna finns idag som Bollar, Spjut i olika längder eller Kablar för silo montage.

 

Att ha kontroll på biomassan säkrar en högre kvalitet och minskar riskerna.

 


 

Öka värdet på spannmålen med Rensning

 

02 KDC4000

 

 

Det bästa priset vi hört är 50öre mer än högsta avtalspriserna för hög kvalitetsvara. Om gården ligger i ett område där spannmålskvaliten ofta är på gränsen, anser vi det vara en god investering att kunna rensa sin vara för att nå de högre kvaliteterna.

Vi erbjuder rensmaskiner för ditt behov.