Vi är specialister på system för spannmåls- och råvaruhantering

Mundus Maskin AB är ett fullserviceföretag till svenskt lantbruk och svensk industri inom utrustning för hantering av spannmål och andra råvaror. Vi har genom vår breda kompetens och vår långa erfarenhet skapat oss en mycket bra position på den svenska marknaden och vi arbetar ständigt med produkt- och kompetensutveckling för att behålla vår starka marknadsposition.
Vi är generalagent för GSI och Kongskilde på den svenska marknaden, men är även återförsäljare av andra ledande varumärken inom vår bransch.