Energioptimering

 

Vi vet att det finns anläggningar som ligger med upp till 25% mer energiförbrukning än vad de skulle behöva, detta på grund av att den befintliga anläggningen inte fungerar som den borde. 

 

 Diagram hemsida 2

 

 

Vi utför Energioptimeringar, Analyser och Utredningar på alla typer av spannmålsanläggningar.

 

Den effektivaste åtgärds metoden idag ligger i hur styrtekniken utnyttjas, utvecklingen är så mycket längre fram än vad som idag används inom lantbruket. Teknologi nivån är idag där industrin var i mitten av 80 talet och den stora delen av utvecklingen har skett efter detta. Vi har för att kunna ligga så långt fram vad gäller styrteknik valt att basera våra styrningar på Siemens plattformar så vi kan använda den senaste tekniken. Vad gäller sensor teknik använder vi Jumo då dessa ligger väldigt långt fram och har en strävan framåt.

 

De styrningar som vi använder idag är NMC-styrning, Luftflödesstyrning och Fukt-styrning. Styrningarna är utvecklade av oss själva för att kunna öka lönsamheten hos de nordiska lantbruken. Det unika i styrningarna är hur algoritmerna utnyttjar de olika faktorerna som finns tillgängliga på ett så effektivt sätt som möjligt.