NMC-Styrning

NMC styrningen är inte bara en torkstyrning, utan är ett aktivt process system som torkar, övervakar samt underhåller spannmålen. Detta medför lägre energiförbrukning, större säkerhet och ökad kvalité.

 

Utvecklingen av NMC Styrningen startades för att kunna göra nordiska lantbrukaren konkurrens kraftigare på den internationella spannmålsmarknaden. Det andra målet var att öka säkerheten vid all typ av spannmålslagring så att lantbrukarna kan känna sig tryggare med sina varor oavsett om det är som växtodlingsproducent eller djurproducent

 

 

NMC styrning 2silo fin bild

 Processystem för Torksilo, Lagringssilo, Planlager

 

Lägre Energiförbrukning

NMC styrning kan minska energiförbrukningen med 30-85%. Den lägsta energiförbrukningen vi noterat ligger på 0,21 kW/kg bort torkat H₂O.

 

Kvalitetssäkerheten

Kvalitetssäkerheten under Torkningsprocessen ligger hela tiden som en av de högst prioriterade delarna i systemet.

 

Lagringssäkerheten

Lagringssäkerheten kan genom att systemet använder både aktiv och passiv övervakning, se till så lagringssäkerheten hela tiden hålls på högsta möjliga nivå. Systemet larmar inte bara utan går in och agerar på den upptäckta risken.

Värdet av att kunna ha övervakning på sin spannmål skall inte underskattas. Övervaka spannmålen i en torksilo och hantera eventuella problem är NMC-styrningen ensam att klarar av.

 

 Maximerar varans värde

Maximerar varans värde genom vårt Cooling and Gain system som ser till så hela partiet håller de satta målvärdena.

 

Adaptivt system

Genom att systemet är interaktivt och adaptivt gynnas alla anslutna användare då mjukvaran uppdateras med det som detekterars hos andra användare.

 

 

Fördelar med NMC-styrningen

Minskad energiförbrukning, lägre torkkostnader, bättre precision i torkningen, tork historik, ökat värde på den lagrade spannmålen, lagrings historik, aktiv övervakning, ökad trygghet, lätt hanterad för brukaren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Användare av NMC
                              Kårstad Gård
  Sätuna Gård AB 
                                  Håkan Heldesjö, Gärsta
  Vindfälle Gård 
  Bröttorp, Rockneby
  Hagsgårds Lantbruk AB
  Järrestad Härads Lantmannaförening
  Kverrestad
  Lundby Herrgård 
  Gårdeby, Söderköping
  Hov, Sundsvall 
  St Hallebo 
  Krokstorps Gård 
  Ö Ingelstad Gården 
  Maths Persson, Frörum
  Thomas Björkqvist, Gotland 
  Svedberga Gård 
  Vanninge Gård
  Glimmingehus Gård
  Laxmar, Alestad
  Lönnslätts Bär AB 
  Fornåsa Gård