Sug- och tryckmaskiner

Vi säljer Kongskilde sug o tryckfläktar vilket är ett flexibelt och driftsäkert transportsystem. Kongskilde har utveklat och framställt spannmålsfläktar sedan 1949 och är idag en av världens ledande producenter av sugotryckfläktar.
Kongskilde har ett mycket brett sortiment av både el- och traktordrivna sug- och tryckmaskiner med kapaciteter helt upp till 120 ton korn per timme. Det är därför alltid möjligt att välja en Kongskilde sug- och tryckmaskin som är anpassad till uppgiften.
Med Kongskildes OK Rörsystem kan det snabbt och enkelt anläggas både tilfälliga och permanenta rörförbindelser.

Ett flertal möjligheter

Sug- och tryckmaskiner kan användas ett flertal transport uppgifter, Både ute på marken och hemma på gården. De suger till exempel från bunke eller grop och blåser spannmålen direkt i vagn, silo eller planlager och tömmer enkelt igen. Spannmålen kan blåsas både lodrätt som vågrätt.

 

1-SUC 100 E.JPG